top of page

REGNSKAP

Regnskapet skal være et godt styringsverktøy. Dette krever at regnskapet er mest mulig ajour til enhver tid. Vi mener det er viktig å se på hva som har fungert tidligere og hvordan en kan sette dette inn i budsjetter, både resultat - og likviditetsbudsjett. 

Våre regnskapsførere skal være et naturlig kontaktpunkt for klientene når de har spørsmål, uavhenging av hva slags spørsmål det er. Enten har vi svar på spørsmålet, eller så henviser vi deg videre. Dette har vi lykkes meget godt med, og vi arbeider hver dag for å yte det lille ekstra.

Glass Buildings
Analyzing Graphs

VERDI I TALLENE

Vi ser verdien i tallene vi prosesserer for bedriften og gir i den forbindelse gode råd som kan nyttiggjøres i veien mot målet. Det gjelder å ha et godt grunnlag for å kunne ha god styring!

EFFEKTIVISERING

Vi er på banen med de mest moderne systemene og løsningene innenfor regnskap. Å effektivisere de standardiserte oppgavene gir mulighet til å sette inn ressursene der hvor de får mest nytte.

TRYGGHET

Ved valg av regnskapsfører må kjemien mellom begge parter stemme. Vi bruker tid på å bygge et tillitsforhold med kunden slik at vi sammen kan yte det beste for bedriften. Den personlige relasjonen er viktig for å kunne optimalisere arbeidet.

bottom of page